Disclaimer - Multi-Mam

Tere tulemast sellele veebilehele, mis kuulub BioClin’ile ja/või BioClin’i tütarettevõtele, filiaalidele või seonduvatele firmadele (kogu nendes kasutustingimustes ‘BioClin’ viitab Bioclin Inc.’le ja tema tütarfirmadele, filiaalidele ning seonduvatele firmadele) (‘leht’) ning on juhitud tema poolt. BioClin on loonud selle veebilehe selle külaliste teenindamiseks, järgnevate tingimuste objekt ja sisu puudutab selle lehe kasutamist (‘Kasutustingimused’). Selle veebilehe kasutamisega nõustute nende kasutustingimustega. Kui te ei ole kasutustingimustega nõus, ei või te seda lehte kasutada. BioClin säilitab õiguse muuta lehe sisu ja kasutustingimusi perioodiliselt sellest eelnevalt teavitamata

Veebilehe sisu kasutamine

Te võite vaadata, alla laadida ja printida veebilehele sisu järgmistel tingimustel: (a) sisu võib kasutada üksnes informatiivsel eesmärgil ja (b) sisu ei tohi mingilgi moel muuta ega muundada. Sisu ei tohi taasavaldada, levitada, valmistada tuletisi või mingil muul viisil kasutada teisiti, kui on käesolevaga selgesõnaliselt lubatud.

Te ei tohi töödelda või töötlustehnikat kasutada mitte mingi kaubamärgi, logo või muu valdaja informatsiooni (sh pildid, tekst, lehe kujundus või vorm) lisamiseks kui selleks puudub BioClin’i kirjalik nõusolek. Samuti on keelatud kasutada mistahes meta märgistusi või teisi “varjatud tekste”, mis võivad halvustada BioClin’i nime või kaubamärki ilma BioClin’i eelneva kirjaliku nõusolekuta. Ilma eelneva kirjaliku loata on keelatud kasutada ka mistahes BioClin’i logo, muud graafilist omandit või kaubamärki lingi osana.

Keelatud on omandada mistahes omandiõigust selle lehe mistahes sisule. Igasuguse autoriseerimata info kasutamine võib viia õiguslike meetmete kasutamiseni BioClin’i poolt.

Kõik sellel lehel sisalduvad BioClin’i tulevikuplaane puudutavad avaldused on Föderaalse Jurisdiktsiooni alusel ‘tulevikku suunatud avaldused’. Ei saa olla kindel, et tulevikus tulemused saavutatakse ning tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda prognoosidest, hinnangutest ja sellel lehel olnud kokkuvõtetest. Tähtsaid faktoreid, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist erinevust kaasatakse aga ei piirata teguritega, mida arutati BioClini SEC esituses.

Arvustused, kommentaarid, kommunikatsioon ja muu sisu.

Te võite kommenteerida ning anda muud tagasisidet kui see ei ole: ropp, illegaalne, ähvardav ega laimav ja kuni see ei riiva kolmanda isiku privaatsuse ega intellektuaalomandi õigusi. Lisaks ei tohi see sisu sisaldada ka arvuti pahavara, ahelkirju, massiivselt meiliaadresse või rämpsposti. Keelatud on kasutada võltsitud meiliaadressi, kehastades kedagi teist isikut või ettevõtet, või muul viisil informatsiooni päritoluga eksitada.

Informatsiooni esitamisega annate te BioClin’ile mittevälistavas, tasuta, tähtajatu, tagasivõtmatu ja täieliku üleantava õiguse reprodutseerida, kasutada, muuta, avaldada, kohandada, tõlkida, luua tuletisi, levitada ja näidata seda sisu üle kogu maa mistahes meedias. Infot esitades te ka kinnitate ja tagate, et see sisu on täpne, teie enda oma või omate esitatava sisu kasutamiseks luba ning selle sisu kasutamine ei põhjusta kahju ühelegi isikule ega ettevõttele.

BioClin’i pakutavad tooted ja ja teenused sellel lehel.

BioClin pakub teenuseid ja tooteid sellel veebilehel. Kui te registreerite end sellel lehel mõne BioClin’i toote või teenuse saamiseks, siis nõustute spetsiifilise lepinguga, mis kohandub selle toote või teenusega. Teile veebilehel pakutatava toote või teenuse kasutus on reguleeritud kasutustingimustega toote või teenuse lepingus. Välja arvatud käesolevas lepingus sätestatud tingimustel. BioClin ei garanteeri, et sellel veebilehel sisalduv toodete kirjeldus või sisu on täpne, igavene, täielik või vigadeta.

BioClin püüab töötada koos partneritega ja tarbijate õiglasel ja sõbralikul viisil.
Kaebuste korral püüab BioClin lahendada probleeme võimalikult tsiviilsel ja sõbralikul viisil.
Neil harvadel juhtudel, kui on vajalik kolmanda osapoole sekkumine, võtke palun ühendust – ODR (veebipõhine vaidluste lahendamise) platformiga.